Južna Dalmacija

Čemprijesi je višenamjenska lokacija za luksuzni odmor, proširena na 44ha zemljišta idiličnog otoka Šipan.  Projekt je u posrednoj blizini Hotela Šipan u vlasništvu iO-a u Luci Šipanskoj.  Pored toga, iO ima u vlasništvu nekolicinu drugih lokacija s potencijalom za adaptaciju, a što sve nadopunjava njegovu dugoročnu vizija za otok.