Istria

iO posjeduje dva velika projekta u Istri, koji čine dio grupe planiranih integriranih višenamjenskih resorta, predviđenih za turističke namjene kao dugoročne strategije etabliranja Istre kao međunarodne turističke i odmorišne destinacije.

Projekt Markocija nalazi se samo 5km od slovenske granice, u blizini autoceste i gradova Umag i Buje.  Druga lokacija bliža je moru, udaljenosti samo 1km od obale i slikovitog Novigrada.