O nas


iO Resort Management („iO”) to starannie dobrany zespół oddanych fachowców posiadających unikalne doświadczenie w zarządzaniu globalną siecią hoteli i nieruchomościami wakacyjnymi, w połączeniu z obszerną wiedzą ekspercką z obszaru działań inwestycyjnych, rozwojowych i operacyjnych.

iO współpracuje z wieloma wiodącymi globalnymi markami w branży hotelarskiej oraz wyjątkowymi, nagradzanymi obiektami, włącznie z hotelami miejskimi , nadmorskimi, zintegrowanymi kurortami i nieruchomościami wakacyjnymi. Zespół iO posiada szerokie i bogate doświadczenie w fazie poprzedzającej otwarcie obiektu, rozbudowie, poprawie efektywności i zmianie pozycjonowania hoteli i kurortów, włącznie z koncepcjami, projektami, planowaniem i uzyskiwaniem zezwoleń, jak również w zakresie dużych projektów renowacyjnych.

iO może się poszczycić długą historią sukcesów, zwłaszcza w uwalnianiu pełnego potencjału hoteli i ośrodków wypoczynkowo, które nie realizują pełni swoich możliwości, zapewnianiu operacyjnej i strategicznej poprawy jakości usług i obsługi klienta, jak również zwiększaniu przychodów, zysków i przepływu pieniężnego właścicieli i interesariuszy.

Co więcej, zespół iO opracował i uruchomił jeden z najskuteczniejszych programów sprzedaży nieruchomości mieszkalno-wypoczynkowych w Europie. Program sprzedaży jest z kolei obsługiwany przez wiodącą w branży platformę najmu, zapewniając przodujący wynik w poziomie obłożenia obiektu i zyskowności, w porównaniu z konkurencjá na rynku.

Usługi

io-resort-hotel-management

Zarządzanie kurortami i hotelami

iO ściśle współpracuje z wieloma wiodącymi na świecie markami hotelarskimi, platformami marketingowymi, sprzedażowymi i dystrybucyjnymi.

iO z powodzeniem optymalizuje struktury zarządzania kurortami i hotelami, zaprojektowane by zapewniać wysokie standardy obsługi klienta i maksymalizować konwersję dodatkowych przychodów na wynik finansowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Wyjątkowych standardów obsługi
 • Dynamicznego zarządzania sprzedażą i rentownością
 • Rozszerzenia sezonu
 • Planowania w fazie poprzedzającej otwarcie i wdrożenia planu otwarcia obiektu
 • Kreatywnych platform dystrybucji i sprzedaży
 • Rygorystycznych procedur operacyjnych i mechanizmów kontroli finansowej
 • Wyszukania, doboru, rozwoju i mentoringu zespołu zarządzającego obiektem na miejscu
 • Zarządzania zmianą i poprawy wyników
 • Budowania udanych relacji z partnerami marki i innymi podmiotami powiązanymi
 • Ścisłej koordynacji działań z interesami właściciela i interesariuszy

io-vacations-real-estate

Sprzedaż nieruchomości wakacyjnych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

iO stworzyła wiele skutecznych platform sprzedaży nieruchomości wakacyjnych i programów wynajmu, które idealnie łączą korzyści z posiadania nieruchomości z działalnością kurortu. Usługi oferowane przez iO obejmują:

 • Określanie i wdrażanie programu sprzedaży nieruchomości, obejmującego różne rodzaje obiektów i jednostek, rozłożenie na etapy, profil kupującego i rynki docelowe, strategię cenową i odsprzedaż
 • Ustanawianie spójnego procesu zakupowego, włącznie z finansowaniem hipoteki i ustalaniem efektywnych pod względem podatkowym struktur zakupowych i lokalnej własności
 • Dogłębne zrozumienie ram prawnych, włącznie z umowami kupna i sprzedaży, umowami współwłasności, umowami zarządzania najmem i wytycznymi dla wspólnot mieszkaniowych
 • Zarządzanie wynajmem obiektów / dochodami właścicieli i wyspecjalizowanymi usługami konsjerskimi
 • Plany użytkowania obiektów wypoczynkowych przez właścicieli i programy wymiany pobytów wakacyjnych w różnych lokalizacjach
 • Bieżące utrzymanie nieruchomości, naprawy i programy wprowadzania ulepszeń
io-asset-management

Zarządzanie aktywami

iO nadzorowała rozwój, wzrost długofalowego sukcesu wielu obiektów, doprowadziła do poprawy wyników słabo prosperujących obiektów o wysokim potencjale i wyciągała obiekty z tarapatów finansowych. iO posiada szerokie i udokumentowane doświadczenie w następujących obszarach:

 • Krótko- i długofalowe planowanie operacyjne i finansowe
 • Pozycjonowanie na rynku, w tym strategiczne zarządzanie marką i powiązaniami z partnerami
 • Przegląd operacji i udzielanie rekomendacji w ich zakresie oraz regularne kontrole stanu wdrażania i osiągania uzgodnionych celów.
 • Programy remontów generalnych i renowacji
 • Naprawy i utrzymanie obiektów oraz wprowadzanie ulepszeń
 • Przestrzeganie zasad współpracy, włącznie z umowami o zarządzanie i franczyzę oraz powiązaniami z partnerami, wymogami bankowymi oraz innych interesariuszy
 • Reprezentowanie właścicieli
 • Aranżowanie i negocjowanie pozyskania kapitału własnego i finansowania dłużnego, oraz powiązane z tym przygotowanie dokumentacji, analiza due diligence i planowanie i zarządzanie restrukturyzacją
io-pre-acquisition

Studium wykonalności przed nabyciem obiektu, analiza due diligence i planowanie wyjścia z inwestycji

iO udziela inwestorom, właścicielom i operatorom pomocy w procesie wyceny przed nabyciem obiektu i może doradzać istniejącym interesariuszom w zdefiniowaniu optymalnych strategii wyjścia z inwestycji. Fachowa wiedza iO obejmuje:

 • Badania rynku, analizę due diligence i zdefiniowanie produktu
 • Analizę porównawczą w ramach grupy konkurencyjnej
 • Indywidualne rozwiązania dla sprzedaży nieruchomości, w tym modele pełnej i współdzielonej własności
 • Planowanie działalności przedsiębiorstwa
 • Wybór marki i negocjowanie/renegocjowanie umów o zarządzanie, franczyzę i stowarzyszenie
 • Definiowanie optymalnych struktur kapitałowych i metod finansowania
 • Podatki i zgodność z innymi przepisami
 • Planowanie wyjścia z inwestycji
io-concept-design

Koncepcje, projekty i planowanie fazy przed otwarciem obiektu

iO posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia wizji koncepcji, projektów i planowania fazy przed otwarciem obiektu, włącznie z:

 • Schemat przygotowania otwarcia obiektu, terminy i budżetowanie
 • Planowanie działań marketingowych i sprzedaży przed otwarciem obiektu obejmujące pozycjonowanie cenowe i dystrybucję
 • Wybór marki / partnera
 • Projektowanie techniczne / zaplecza
 • Planowanie zaopatrzenia i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Infrastruktura informacji zarządczej, włączając System Zarządzania Nieruchomościami (PMS), zgodność z Ujednoliconym Systemem Sprawozdawczości w Branży Hotelarskiej (USoALI), oraz z lokalnymi i regulacyjnymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości
 • Definiowanie i nadzorowanie programu szkoleniowego w zakresie Standardowych Procedur Operacyjnych, zapewnienia jakości obsługi i satysfakcji klientów, włącznie ze zgodnością ze standardami i wytycznymi marki
 • Wyszukanie, dobór i mentoring zespołów zarządzających obiektem na miejscu

Projekty

 • Date
  Październik 14, 2017
  Ten 75-pokojowy hotel butikowy położony jest w wiosce Šipanska Luka na północnym krańcu wyspy Šipan, usytuowanej 12 mil morskich od Dubrownika, u szczytu głębokiej, malowniczej zatoki. […]
 • Date
  Październik 14, 2017
  Przystań Preko jest położona w północnej Dalmacji, na wyspie Ugljan, naprzeciwko historycznego miasta Zadar. Niedawno zbudowana przystań, którą iO otworzyła w marcu 2008 roku, składa się z […]
 • Date
  Październik 14, 2017
  iO posiada dwa duże projekty w Istrii, stanowiące część klastra zaplanowanych wielofunkcyjnych  kurortów, w obszarze przeznaczonym pod zabudowę do celów turystycznych w ramach długoterminowej strategii regionu, […]
 • Date
  Październik 14, 2017
  Zabudowa w wiosce Preko położona jest na wyspie Ugljan, 20 minut od miasta Zadar. Projekt składa się z hotelu butikowego, rezydencji i apartamentów, obiektów konferencyjnych i […]
 • Date
  Październik 14, 2017
  Cemprijesi jest projektem wielofunkcyjnego luksusowego i ustronnego kurortu, rozciągającym się na powierzchni 44 hektarów idyllicznej wyspy Šipan. Projekt jest położony w niedużej odległości od funkcjonującego i […]

Studium przypadku

Prasa

Październik 14, 2017

The Leading Hotels of the World.

The Leading Hotels of the World Introduces Eight New Members to its Curated Collection Uncommon guest experiences await travelers across the globe: bike through Dubrovnik, heli-ski […]

Zespół

William Crewdson


William był odpowiedzialny za koncepcję i inicjacje iO. Posiada 12 lat doświadczenia w sektorze hotelarskim oraz ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia i sukcesów w zakresie tworzenia i inwestowania w prywatne firmy w strategicznych branżach w Europie Środkowej, w tym w Chorwacji. Ma znaczące doświadczenie w zakresie negocjowania nowych akwizycji i sprzedaży w różnych branżach, tworzenia zespołów menadżerskich łączących lokalnych i zagranicznych pracowników, złożonych transakcji publiczno-prywatnych, strukturyzacji długu w lokalnych i zagranicznych bankach oraz kierowania strategią korporacyjną.
 

Julian Houchin


Julian ma bogate doświadczenie w zakresie globalnej sprzedaży, marketingu, dystrybucji, pozyskiwaniu kontaktów biznesowych i zarządzaniu w branży hotelarskiej, ze szczególnym naciskiem na etapy przed otwarciem oraz poprawę wyników niedomagających firm i obiektów hotelarskich, włącznie z programami sprzedaży nieruchomości wakacyjnych. Zajmował stanowiska menedżerskie wyższego szczebla w Trusthouse Forte Hotels & Resorts, Inter-Continental Hotels & Resorts, Abercrombie & Kent, The Rezidor Hotel Group oraz Wyndham Worldwide (RCI), a jego doświadczenie obejmuje wielofunkcyjne kurorty nadmorskie, luksusowe kempingi na safari oraz 5-gwiazdkowe hotele w miastach. Pracując dla Wyndham Worldwide (RCI), Julian był również dyrektorem zarządzającym NorthCourse, firmy doradczej zapewniającej deweloperom kurortów rozwiązania w zakresie nieruchomości wypoczynkowych, dotyczące obiektów wielofunkcyjnych i współ własności takich obiektów. Podczas pracy dla Wyndham Worldwide Julian odegrał również ważną rolę w opracowaniu dwóch umów licencyjnych z luksusowymi konsorcjami hotelarskimi na wykorzystanie ich marek dla budowanych ekskluzywnych rezydencji wakacyjnych.
 

Zdenko Leko


Zdenko posiada 18 lat doświadczenia w branży hotelarskiej w Chorwacji. Po powrocie do Chorwacji z RPA i Australii, gdzie spędził 9 lat pracując dla Mars Incorporated (Master Foods) na różnych stanowiskach menedżerskich, m.in. w obszarze IT, finansów i sprzedaży, dołączył do HUP Zagreb, jednego z największych właścicieli i operatorów hoteli i kurortów w Chorwacji. W tym czasie prowadził projekty, które doprowadziły do ponad dwukrotnego zwiększenia aktywów firmy i dywersyfikacji działań z hoteli położonych wyłącznie w mieście po rozszerzenie oferty o nadmorskie kurorty. Zdenko był ściśle zaangażowany w projekt Sun Gardens od czasu jego budowy, pełniąc role menadżera aktywów (Asset Manager), menedżera generalnego i dyrektora zarządzającego.
 

Alex Penkul


Alex ma ponad 20 lat doświadczenia w globalnej branży hotelarskiej, obejmującego całą gamę obszarów, włącznie z zarządzaniem aktywami i przeglądem operacyjnymi, planowaniem strategicznym, wyceną projektów i studiami wykonalności, planowaniem przed otwarciem obiektu, restrukturyzacją działalności i poprawą wyników, strukturyzacją kapitału, zarządzaniem finansami i ryzykiem oraz relacjami pomiędzy inwestorem a właścicielem. W czasie swojej kariery Alex pracował dla Kerzner International jako dyrektor finansowy kurortów One & Only, właściciel i operator lukususowych, nagradzanych kurortów na Bahamach, Mauritiusie, Malediwach, w Meksyku, Dubaju i RPA. Alex odpowiadał również za finanse grupy i był dyrektorem ds. planowania w Queens Moat Houses plc, do której należało około 200 nieruchomości hotelowych zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Francji i Belgii. Alex jest licencjonowanym księgowym; przeszedł szkolenie w KPMG w Londynie.
 

Krzysztof Polonka


Krzysztof jest licencjonowanym analitykiem finansowym i posiada szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji private equity w Europie Środkowej i Wschodniej; angażował się w działania fundraisingowe i restrukturyzację finansową, wycenę inwestycji oraz formułowanie i wykonywanie strategii rozwojowych i restrukturyzacji, włącznie z IPO, MBO i przedsięwzięciami typu joint venture. Przed dołączeniem do iO Krzysztof był członkiem zespołu private equity w Jupiter Asset Management. Krzysztof studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na ESC Rennes, ze specjalizacją w finansach i biznesie międzynarodowym.
 

Pierre Vacher


Pierre ma bogate doświadczenie w działalności hotelarskiej; zarządzał wieloma z najlepszych i najbardziej cenionych hoteli i kurortów, jak np. Grosvenor House w Londonie, La Mamounia w Marakeszu, Sandy Lane Resort na Barbadosie, Frégate Island Private Resort na Seszelach i The Diplomat w Bahrajnie. W czasie swojej kariery Pierre zarządzał kurortami i nieruchomościami powiązanymi z wiodącymi światowymi markami. Jest wyjątkowo wyczulony na przestrzeganie standardów i jakość obsługi. Trzy z hoteli zarządzanych przez Pierre’a należały do „Leading Hotels of the World” - wiodącego na świecie konsorcjum hoteli i kurortów. Pierre zasiadał w zarządach hoteli w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, na Jamajce i Seszelach. Doradzał również przy wielu nowych projektach hoteli w Chorwacji, Szwajcarii, Portugalii, Bośni, Rosji i na Kubie.

Kontakt