Σχετικά με εμάς


Η iO Resort Management ("iO") αποτελείτε από μια επιλεγμένη ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών με εκτενή εμπειρία στη διαχείριση της παγκόσμιας φιλοξενίας και τα ακίνητα διακοπών, συνοδευόμενη από ένα ολοκληρωμένο πακέτο επενδυτικής, αναπτυξιακής και επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης.

Η iO έχει συνεργαστεί με πολλά από τα κορυφαία brands φιλοξενίας παγκοσμίως καθώς και με βραβευμένα εποχιακά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων αστικών και κεντρικών ξενοδοχείων πόλεων, παραθαλάσσια θέρετρα Μικτής Τουριστικής Ανάπτυξης (ΜΤΑ) και ακίνητα διακοπών. Η ομάδα της IO έχει πολυδιάστατη και εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση, τη βελτίωση των επιδόσεων και την επανατοποθέτηση ξενοδοχείων και θέρετρων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας, του σχεδιασμού και της αδειοδότησης, ενώ αναλαμβάνει έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας.

Η iO έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων συνεργασιών, ιδίως όσον αφορά την ορθή εκμετάλλευση ακινήτων φιλοξενίας και ψυχαγωγίας που προγενέστερα δεν αξιοποιούσαν πλήρως τις δυνατότητές τους, παρέχοντας επιχειρησιακές και στρατηγικές βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπειρία του επισκέπτη, καθώς και βελτιώσεις στα έσοδα, την κερδοφορία και τα ταμειακή ροή, προς όφελος πάντα των ιδιοκτητών και των μετόχων τους.

Επιπλέον, η ομάδα της IO έχει αναπτύξει και δρομολογήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα πωλήσεων παραθεριστικών ιδιόκτητων ιδιωτικών αυτοτελών οικιστικών μονάδων στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα πώλησης υποστηρίζεται με τη σειρά του από μια κορυφαία πλατφόρμα ενοικίασης, που απολαμβάνει σταθερή ηγετική θέση και απόδοση στην αγορά, όταν μετράται σε σχέση με τα ανταγωνιστικά σημεία αναφοράς.

Υπηρεσίες

io-resort-hotel-management

Διαχείριση Θέρετρων και Ξενοδοχείων

Η iO συνεργάζεται στενά με μια σειρά από κορυφαίες επιχειρήσεις φιλοξενίας στον κόσμο, πλατφόρμες μάρκετινγκ, πωλήσεων και διανομής.

Η iO έχει επιτύχει τη βελτιστοποίηση των δομών διαχείρισης θέρετρων και ξενοδοχείων, σχεδιασμένων να προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ικανοποίησης στους πελάτες, καθώς και τη μεγιστοποίηση των εσόδων των επιχειρήσεων αυτών.Η iO έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

 • Εξαιρετικά πρότυπα υπηρεσιών
 • Δυναμική διαχείριση εσόδων, απόδοσης και ανάπτυξης
 • Εποχιακή επέκταση
 • Σχεδιασμός προ-ανοίγματος και παράδοση
 • Δημιουργικές πλατφόρμες διανομής και πωλήσεων
 • Αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας και οικονομικοί έλεγχοι
 • Αναζήτηση, επιλογή, ανάπτυξη και καθοδήγηση του προσωπικού
 • Αλλαγή διαχείρισης και απόδοση εργασιών
 • Δημιουργία επιτυχημένων σχέσεων με τους εταίρους και άλλους συνεργάτες
 • Εξασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών και των μετόχων

io-vacations-real-estate

Πωλήσεις Παραθεριστικών Ακινήτων και Διαχείριση

Η iO δημιούργησε μια σειρά από επιτυχημένες πλατφόρμες πώλησης παραθεριστικών ακίνητων, που συγχωνεύουν τα οφέλη της ιδιοκτησίας ακίνητων με τα οφέλη των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Οι υπηρεσίες της iO περιλαμβάνουν:

 • Καθορισμός και εφαρμογή του προγράμματος πωλήσεων ακινήτων, που περιλαμβάνει Μικτές Τουριστικές Μονάδες, καθορισμό του προφίλ των αγοραστών, στόχευση των αγορών, στρατηγική τιμολόγηση και μεταπώληση.
 • Απρόσκοπτη διαδικασία αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ενυπόθηκων δανείων, της δημιουργίας φορολογικά αποδοτικών αγορών και τοπικών δομών ιδιοκτησίας.
 • Γνωρίζουμε σε βάθος τα νομικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πώλησης και αγοράς, των συμφωνιών συνιδιοκτητών, των συμφωνιών διαχείρισης μισθώσεων
 • Ιδιοκτήτες - ενοικίαση / διαχείριση απόδοσης και αποκλειστικές υπηρεσίες θυρωρείου
 • Σχέδια χρήσης και προγράμματα ανταλλαγής παραθεριστικών ιδιόκτητων ιδιωτικών αυτοτελών οικιστικών μονάδων.
 • Συνεχή συντήρηση, επισκευές και προγράμματα αναβάθμισης των ακινήτων
io-asset-management

Διαχείριση Ιδιοκτησίας

H iO έχει εποπτεύσει την ανάπτυξη και την πορεία της μακροπρόθεσμης επιτυχίας πολλών ακινήτων, σχεδιάζοντας και επαναπροσδιορίζοντας τη δυναμική τουριστικών ιδιοκτησιών χαμηλής απόδοσης που βρίσκονταν σε οικονομική δυσπραγία, αποκαθιστώντας την ταμειακή ροή και τα έσοδά τους. Η iO έχει πολύχρονη και αποδεδειγμένη εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

 • Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εργασίες και χρηματοοικονομικός προγραμματισμός
 • Στρατηγική τοποθέτηση στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του branding και των συνεργατών
 • Ανασκόπηση λειτουργιών και συστάσεις, με τακτικούς ελέγχους στην εφαρμογή και την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων
 • Προγράμματα ανακαινίσεων μεγάλης και μικρής κλίμακας
 • Επισκευές, συντήρηση και βελτιώσεις ακινήτων
 • Τήρηση των συμφωνηθέντων με τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών διαχείρισης, δικαιόχρησης και συνεργατών, τραπεζικών και άλλων απαιτήσεων των μετόχων.
 • Εκπροσώπηση των ιδιοκτητών
 • Δόμηση και διαπραγμάτευση μετοχικού κεφαλαίου, χρηματοδότηση χρέους και σχετική τεκμηρίωση, δέουσα επιμέλεια, αναδιάρθρωση, σχεδιασμός και διαχείριση.
io-pre-acquisition

Προετοιμασία πριν την αγορά, Δέουσα επιμέλεια και Σχεδιασμός εξόδου

Η iO έχει βοηθήσει επενδυτές, ιδιοκτήτες και διαχειριστές στη διαδικασία εκτίμησης πριν από την απόκτηση και μπορεί να συμβουλεύσει τους υπάρχοντες μετόχους να καθορίσουν τις βέλτιστες στρατηγικές εξόδου. Η τεχνογνωσία της IO καλύπτει:

 • Έρευνα αγοράς, δέουσα επιμέλεια και ορισμό του προϊόντος
 • Σύσταση ομάδας ομότιμων και συγκριτική αξιολόγηση
 • Εξατομικευμένες λύσεις πώλησης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων πλήρης κυριότητας και κοινής ιδιοκτησίας
 • Επιχειρηματικός προγραμματισμός
 • Επιλογή Brand και διαπραγμάτευση / επαναδιαπραγμάτευση διαχείρισης, franchise και συμφωνίες θυγατρικών
 • Καθορισμός βέλτιστων κεφαλαιακών δομών και ρυθμίσεων χρηματοδότησης
 • Φορολογία και συμμόρφωση με τους κανονισμούς
 • Σχεδιασμός εξόδου
io-concept-design

Ιδέα, σχεδιασμός και προγραμματισμός πριν από το άνοιγμα

Η iO έχει μεγάλη εμπειρία στον οραματισμό, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πριν από το άνοιγμα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Προγραμματισμός πριν από το άνοιγμα / ενδιάμεσος στόχος και προϋπολογισμός
 • Προ-άνοιγμα των πωλήσεων και στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ που περιλαμβάνει την τιμολόγηση και τη διανομή
 • Επιλογή ονόματος/ συμβόλου “branding”/ επιλογή συνεταίρου
 • Τεχνικά / σχεδιασμός
 • Προγραμματισμός προμηθειών και διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού
 • Υποδομή διαχείρισης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης ιδιοκτησίας, συμμόρφωση με το ενιαίο σύστημα λογαριασμών, τοπικές και κανονιστικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
 • Καθορισμός και επίβλεψη του προγράμματος κατάρτισης για τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, διασφάλιση της ποιότητας και ικανοποίηση των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του brand.
 • Αναζήτηση, επιλογή και κατάρτιση προσωπικού

Έργα

 • Date
  Ιούλιος 30, 2017
  Αυτό το boutique ξενοδοχείο 75 κλειδιών βρίσκεται στο χωριό Sipanska Luka στο βόρειο άκρο του νησιού Sipan, που βρίσκεται 12 ναυτικά μίλια από το Ντουμπρόβνικ, στην […]
 • Date
  Ιούλιος 30, 2017
  Το Marina Preko βρίσκεται στη Βόρεια Δαλματία, στο νησί Ugljan και βλέπει στην ιστορική πόλη της Zadar. Η πρόσφατα κατασκευασμένη μαρίνα, που δημιουργήθηκε από την iO […]
 • Date
  Ιούλιος 30, 2017
  Η iO διαθέτει δύο έργα μεγάλης κλίμακας στην Istria, τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν μέρος ενός συμπλέγματος θέρετρων μεικτής χρήσης, χωρισμένων σε ζώνες τα οποία αποτελούν […]
 • Date
  Ιούλιος 30, 2017
  Το χωριό Preko βρίσκεται στο νησί Ugljan, 20 λεπτά από την πόλη Zadar. Το έργο περιλαμβάνει ένα boutique ξενοδοχείο, κατοικίες και διαμερίσματα, εγκαταστάσεις σπα και συνεδρίων […]
 • Date
  Ιούλιος 30, 2017
  Το Cemprijesi είναι ένα πολυτελές καταφύγιο μικτής χρήσης, έκτασης 44 χιλιομέτρων, στο  ειδυλλιακό νησί Sipan. Το έργο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το υπάρχον ξενοδοχείο Sipan, […]

Περιπτωσιολογικές μελέτες

Δημοσιεύσεις

Ιούλιος 30, 2017

The Leading Hotels of the World.

The Leading Hotels of the World Introduces Eight New Members to its Curated Collection Uncommon guest experiences await travelers across the globe: bike through Dubrovnik, heli-ski […]

Η Ομάδα

William Crewdson


Ο William ήταν υπεύθυνος για την ιδέα και το δυναμικό ξεκίνημα της iO. Έχει 12ετή εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, καθώς και περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας και επιτυχημένο ρεκόρ στην πραγματοποίηση επενδύσεων και οικοδόμηση ιδιωτικών εταιρειών σε στρατηγικές βιομηχανίες στην Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας. Έχει σημαντική εμπειρία στην διαπραγμάτευση εξαγορών και πωλήσεων σε ποικίλες βιομηχανίες, στη δημιουργία ομάδων διαχείρισης, σε σύνθετες δημόσιες και ιδιωτικές συναλλαγές, στη διαμόρφωση χρέους με ένα ευρύ φάσμα τοπικών και ξένων τραπεζών και στη διοίκηση εταιρικής στρατηγικής.
 

Julian Houchin


Ο Julian έχει μεγάλη εμπειρία στις παγκόσμιες πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τη διανομή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση επιχειρήσεων στον κλάδο της φιλοξενίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα προ-ανοίγματα ξενοδοχείων, την επιτυχία της ανάκαμψης υποβαθμισμένων επιχειρήσεων φιλοξενίας και ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων πωλήσεων ακινήτων διακοπών. Έχει διατελέσει σε ανώτερες εκτελεστικές θέσεις στην Trusthouse Forte Hotels & Resorts, την Inter-Continental Hotels & Resorts, την Abercrombie & Kent, την Rezidor Hotel Group και την Wyndham Worldwide (RCI) ενώ η εμπειρία του περιλαμβάνει παραθαλάσσια θέρετρα μικτής χρήσης, πολυτελείς κατασκηνώσεις σαφάρι και ξενοδοχεία 5 αστέρων. Όσο εργαζόταν στην Wyndham Worldwide (RCI), ο Julian ήταν επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της NorthCourse, μιας συμβουλευτική εταιρία που παρέχει λύσεις για ακίνητα αναψυχής σε κατασκευαστές θέρετρων που προχωρούν σε μικτής χρήσεις και κοινής ιδιοκτησίας εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τη Wyndham Worldwide, ο Julian συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη δύο επώνυμων συμφωνιών παραχώρησης άδειας με την Luxury Hospitality Brands για την ανάπτυξη των High End Destination Clubs.
 

Zdenko Leko


Ο Zdenko έχει 18 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία φιλοξενίας της Κροατίας. Αφού επέστρεψε στην Κροατία από τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία όπου πέρασε επίσης 9 χρόνια συνεργασίας με την Mars Incorporated (Master Foods), σε διάφορους ρόλους διαχείρισης που κάλυπταν τις τεχνολογίες πληροφορικής, οικονομικών και πωλήσεων, εντάχθηκε στη HUP Zagreb, μία εταιρία που αποτελεί μία από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ξενοδοχείων και Θέρετρων στην Κροατία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προχώρησε σε έργα τα οποία διπλασίασαν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ενώ προχώρησε και σε εργασίες που διαφοροποίησαν τις δραστηριότητες των ξενοδοχείων που βασίζονταν αποκλειστικά στο αστικό περιβάλλον και που πλέον περιλαμβάνουν στα χαρτοφυλάκιά τους και παράκτια θέρετρα. Ο ρόλος του Zdenko από την κατασκευή του έργου της Sun Gardens μέχρι σήμερα είναι σημαντικός, ενώ παράλληλα έχει τους ρόλους του Asset Manager, του Γενικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 

Alex Penkul


Ο Alex έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην παγκόσμια φιλοξενία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της επιχειρησιακής αναθεώρησης, του στρατηγικού σχεδιασμού, της εκτίμησης των έργων και των μελετών σκοπιμότητας, του προγραμματισμού πριν από το άνοιγμα, τη διαχείριση κινδύνου καθώς και τις σχέσεις επενδυτή / ιδιοκτήτη. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Alex συνεργάστηκε με την Kerzner International ως CFO της εταιρίας One & Only Resorts, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται πολυτελή, βραβευμένα θέρετρα στις Μπαχάμες, τον Μαυρίκιο, τις Μαλδίβες, το Μεξικό, το Ντουμπάι και τη Νότια Αφρική. Ο Alex ήταν επίσης Ταμίας και Διευθυντής Σχεδιασμού στον Όμιλο Queens Moat Houses plc, που έχει στην ιδιοκτησία του και λειτουργεί 200 κεντρικά ξενοδοχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Ο Alex είναι ορκωτός λογιστής, έχοντας εκπαιδευτεί με την KPMG στο Λονδίνο.
 

Krzysztof Polonka


Ο Krzysztof είναι ένας εξειδικευμένος χρηματοοικονομικός αναλυτής που διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε ιδιωτικές επενδύσεις μετοχών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμμετέχοντας στην άντληση κεφαλαίων, στην οικονομική αναδιάρθρωση, την αξιολόγηση των επενδύσεων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση στρατηγικών στόχων όπως IPO, MBO και σε κοινοπραξίες. Πριν προσχωρήσει στην iO, ο Krzysztof ήταν μέλος της ομάδας ιδιωτικών επενδυτών της Jupiter Asset Management. Ο Krzysztof κατέχει πτυχία Masters από την Οικονομική Σχολή της Βαρσοβίας και την ESC Rennes, που ειδικεύεται στα οικονομικά και τη διεθνή επιχειρηματικότητα.
 

Pierre Vacher


Ο Pierre έχει εκτεταμένη εμπειρία στη βιομηχανία φιλοξενίας, έχοντας διαχειριστεί πολλά από τα καλύτερα και πιο περιζήτητα καταφύγια στον κόσμο, όπως το Grosvenor House στο Λονδίνο, το La Mamounia στο Μαρακές, το Sandy Lane Resort στο Μπαρμπάντος, το Private Island Resort Frégate στις Σεϋχέλλες και το Diplomat στο Μπαχρέιν. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Pierre ήταν υπεύθυνος διαχείρισης σε θέρετρα και παραθεριστικά ακίνητα που συνδέονται με κορυφαία brands παγκοσμίως. Έχει εξαιρετική εμπειρία στα πρότυπα και την παροχή υπηρεσιών. Τρία από τα ξενοδοχεία που είχε διαχειριστεί ο Pierre άνηκαν στα "Leading Hotels of the World", το κορυφαίο ξενοδοχειακό δίκτυο στον κόσμο. Ο Pierre υπήρξε μέλος σε εταιρικά συμβούλια ξενοδοχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, την Τζαμάικα και τις Σεϋχέλλες και έχει υπάρξει σύμβουλος σε πολλά νέα ξενοδοχειακά έργα στην Κροατία, την Ελβετία, την Πορτογαλία, τη Βοσνία, τη Ρωσία και την Κούβα.

Επικοινωνία